مجله الکترونیکی بین المللی پزشکی

مجله الکترونیکی بین المللی پزشکی

International Electronic Journal of Medicineپوستر مجله الکترونیکی بین المللی پزشکی

International Electronic Journal of Medicine (IEJM) is an international peer reviewed scientific quarterly publication of Student Research Committee of Hormozgan University of Medical Sciences providing a forum for basic to clinical issues related to all areas of Medicine. This journal accepts original papers, review articles, short communications, case reports, and letters to the editor. The IEJM is freely available for readers and researchers and we have no publication or processing fee. IEJM has an h-index of 2 on Google Scholar Metrics.مقالات پذیرش شده در مجله الکترونیکی بین المللی پزشکی