دوفصلنامه شفای دل

دوفصلنامه شفای دل

SHAFA-E-DELپوستر دوفصلنامه شفای دل

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند دوفصلنامۀ تخصصی « شفای دل » با موضوع زبان و ادبیات فارسی و با هدف رشد و شکوفایی مطالعات و تحقیقات ادبی و کمک به تعالی دانش ادبی و فرهنگی در سطح جامعۀ ایرانی – به زبان فارسی – آمادۀ دریافت مقالات علمی اساتید فرهیخته ، اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها ، مراکز علمی پژوهشی ، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد . از علاقمندان در حوزه های پژوهش دعوت می گردد جهت ارسال مقالات تألیفی خود به آدرس www.jshd.ir مراجعه نمایند .مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه شفای دل