مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی

مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی

Islamic Economics and Banking


پوستر مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی

انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم در زمینه مربوط در میان اساتید و دانشجویان و علاقمندان به این رشته قصد به چاپ مجله علمی با عنوان «اقتصاد و بانکداری اسلامی» را دارد.