ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز

ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز

Journal of Oil and Gas Exploration & Productionپوستر ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز

ماهنامه اکتشاف و تولید به عنوان نشریه تخصصی منحصر به فرد داخلی در حوزه بالادستی صنایع نفت و گاز کشور در زمینه های مدیریتی، فنی و علمی شاخه های اصلی این حوزه از جمله مهندسی بهره برداری از میادین نفت و گاز، مهندسی مخازن هیدروکربوری، مهندسی حفاری و علوم زمین(ژئوشیمی مخزن، ژئوفیزیک،زمین شناسی نفت و ...) فعالیت می کند.