فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

Agricultrul Education Administration Researchپوستر فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، مقالات تحقیقی را در زمینه  مدیریت آموزش کشاورزی و علوم وابسته به آن (منابع طبیعی، امور دام، شیلات، زراعت، باغبانی، دامپزشکی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و ماشین‌های کشاورزی و...) را برای بررسی و داوری می‌پذیرد. مشروط بر اینکه قبلا در جای دیگر به چاپ نرسیده و یا برای چاپ ارسال نشده باشند (و با رعایت شیوه نامه تهیه مقاله نگاشته شده باشد).

   دبیرخانه فصل­نامه براساس هدف ها و محورهای زیر آماده دریافت مقاله های اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دیگر پژوهشگران آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.

  مقاله های دریافتی هرهفته روزهای دوشنبه در دبیرخانه برای همگنی عنوان و محتوای مقاله های دریافتی بررسی و اعلام نظر می­ شوند و به آگاهی نگارندگان رسانده می شوند سپس مقاله های واجد شرایط با نظرهیئت محترم تحریریه یا سردبیر به داوران تخصصی فرستاده می شوند و در مدت  مدت ۲۰ روز نظر داوران  برای نویسندگان مقاله ها بازتاب داده می شود. در نهایت پس از طی فرایند رفع نارسایی ها، مقاله ها درهیئت تحریریه مطرح و پس از تصویب  برای چاپ و انتشار آماده می شوند.

هدف های انتشار فصل­نامه 

۱-    روشنگری نقش و جایگاه آموزش کشاورزی در برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و چشم انداز بیست ساله توسعه کشاورزی

۲-    ایجاد زمینه برای تبدیل تجربیات، دانش ، اطلاعات و دیدگاه های صاحب نظران و فعالان عرصه های علمی و اجرایی کشور به منظور ارایه ی
راهکار های علمی برای ساماندهی آموزش بخش کشاورزی کشور

۳-    شناخت روند موجود در زمینه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و دگرگونی حاصل در فن­آوری کلان آموزش بخش کشاورزی

  محور های فصل­نامه

۱-    راهبردها و راه­کار های  افزایش کیفیت نظام آموزش های  بهره برداران بخش کشاورزی

۲-    چگونگی به کارگیری و اجرای شیوه های نوین برنامه­ریزی آموزش های رسمی

۳-    بررسی زمینه های ارتباطی بخش های تحقیق، آموزش، اجرا و سازمان های دولتی

۴-    کارآفرینی و کارآفرینان و جایگاه آن در آموزش کشاورزی

۵-    روش ها و چگونگی مشارکت بخش های تولیدی و سازمان­های مردم­نهاد در اجرای دوره های آموزشی

۶-     جایگاه پژوهش در نظام آموزشی دوره های ترویجی بخش کشاورزی

۷-    شیوه های هدایت شغلی دانش آموختگان کشاورزی

۸-    موانع توسعه متوازن آموزش بخش کشاورزی

۹-    تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی متناسب با نیاز های شغلی

۱۰- بررسی نقش و وضعیت تدوین کتب آموزشی و منابع علمی در دوره های آموزشی کشاورزی

۱۱- بررسی اثرات فن آوری اطلاعات بر آموزش بخش کشاورزی

۱۲- تجزیه و تحلیل شیوه های ارزشیابی و آثار آن بر عملکرد و افزایش بهره وری در مراکز آموزش کشاورزی

۱۳- بررسی میزان موفقیت مدیریت آموزشی در کشاورزی و ارایه الگوی مناسب برای آن

۱۴- بررسی و نقش واحد های اجرایی در ایجاد اشتغال و نحوه ارتباط آنها با آموزش بخش کشاورزی

۱۵- بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی بخش کشاورزی

۱۶- نیاز سنجی آموزش نیروی انسانی در بخش های تولیدی مرتبط با بخش کشاورزی

۱۷- بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

۱۸- راهکارهای اصلاح هرم نیروی انسانی واحد های تولیدی در بخش کشاورزی                             مقالات پذیرش شده در فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی