آمار نشریات ایران

آمار نشریات و مجلات علمی ایران

بخش آمار نشریات ایران، بر اساس داده های ژورنالها و مجلات علمی ثبت شده در مجموعه سیویلیکا تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. اطلاعات پایه کلیه ژورنالهای معتبر کشور در پایگاه سیویلیکا و پایگاه JREF ثبت و در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه نشریات می توانند اطلاعات ژورنال علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات مجله ثبت نمایند.

آمار نشریات ایران در یک نگاه

2,582 تعداد کل مجلات 1,611 مجلات دانشگاهی 233 مجلات انجمنهای علمی 21,862 تعداد شماره ها 14,806,466 تعدادنمایش 1,253 نمایه سیویلیکا

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت نشریات در ژورنالهای ایرانی

56% سیناوب 17% یکتاوب 5% OJS 1% نئواسکرایبر 1% وردپرس

درصد مقالات فارسی و انگلیسی مجلات ایران

77% مقالات فارسی 22% مقالات انگلیسی

توزیع نشریات کشور در دانشگاهها

از 2582 ژورنال علمی پژوهشی کشور که در ایران منتشر می شود، 1 نشریه توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی معتبر منتشر می شوند. دانشگاه ها و مراکز علمی کشور که بیشترین مجله علمی را منتشر می نمایند

توزیع نشریات کشور در انجمنهای علمی

از 2582 ژورنال علمی پژوهشی کشور که در ایران منتشر می شود، 233 نشریه توسط انجمنهای علمی منتشر می شوند. انجمنهای علمی که بیشترین مجله علمی را منتشر می نمایند به شرح زیر هستند

توزیع نشریات ایران در استانهای کشور

توزیع نشریات ایران در شهرهای کشور

توزیع محورهای علمی نشریات ایران

15% علوم پزشکی 14% علوم کشاورزی 40% علوم مهندسی 52% علوم انسانی -23% دسته بندی نشده*
* اختصاص مجلات علمی به محورهای تخصصی نهایی نشده است.