آمار نشریات ایران

آمار نشریات و مجلات علمی ایران

بخش آمار نشریات ایران، بر اساس داده های ژورنالها و مجلات علمی ثبت شده در مجموعه سیویلیکا تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. اطلاعات پایه کلیه ژورنالهای معتبر کشور در پایگاه سیویلیکا و پایگاه JREF ثبت و در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه نشریات می توانند اطلاعات ژورنال علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات مجله ثبت نمایند.

آمار نشریات ایران در یک نگاه

2,493 تعداد کل مجلات 1,532 مجلات دانشگاهی 225 مجلات انجمنهای علمی 15,348 تعداد شماره ها 10,886,672 تعدادنمایش 1,049 نمایه سیویلیکا

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت نشریات در ژورنالهای ایرانی

53% سیناوب 17% یکتاوب 6% OJS 2% نئواسکرایبر 1% وردپرس

درصد مقالات فارسی و انگلیسی مجلات ایران

75% مقالات فارسی 24% مقالات انگلیسی

توزیع نشریات کشور در دانشگاهها

از 2493 ژورنال علمی پژوهشی کشور که در ایران منتشر می شود، 1 نشریه توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی معتبر منتشر می شوند. دانشگاه ها و مراکز علمی کشور که بیشترین مجله علمی را منتشر می نمایند

توزیع نشریات کشور در انجمنهای علمی

از 2493 ژورنال علمی پژوهشی کشور که در ایران منتشر می شود، 225 نشریه توسط انجمنهای علمی منتشر می شوند. انجمنهای علمی که بیشترین مجله علمی را منتشر می نمایند به شرح زیر هستند

توزیع نشریات ایران در استانهای کشور

توزیع نشریات ایران در شهرهای کشور

توزیع محورهای علمی نشریات ایران

15% علوم پزشکی 14% علوم کشاورزی 40% علوم مهندسی 47% علوم انسانی -17% دسته بندی نشده*
* اختصاص مجلات علمی به محورهای تخصصی نهایی نشده است.