آمار نشریات ایران

آمار نشریات و مجلات علمی ایران

بخش آمار نشریات ایران، بر اساس داده های ژورنالها و مجلات علمی ثبت شده در مجموعه سیویلیکا تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. اطلاعات پایه کلیه ژورنالهای معتبر کشور در پایگاه سیویلیکا و پایگاه JREF ثبت و در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه نشریات می توانند اطلاعات ژورنال علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات مجله ثبت نمایند.

آمار نشریات ایران در یک نگاه

۲,۳۸۳ تعداد کل مجلات ۱,۴۷۳ مجلات دانشگاهی ۲۱۱ مجلات انجمنهای علمی ۱۵,۰۳۵ تعداد شماره ها ۶,۳۶۷,۱۱۹ تعدادنمایش ۸۸۹ نمایه سیویلیکا

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت نشریات در ژورنالهای ایرانی

۵۲% سیناوب ۱۸% یکتاوب ۶% OJS ۲% نئواسکرایبر ۱% وردپرس

درصد مقالات فارسی و انگلیسی مجلات ایران

۷۵% مقالات فارسی ۲۴% مقالات انگلیسی

توزیع نشریات کشور در دانشگاهها

از ۲۳۸۳ ژورنال علمی پژوهشی کشور که در ایران منتشر می شود، ۱۴۷۳ نشریه توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی معتبر منتشر می شوند. دانشگاه ها و مراکز علمی کشور که بیشترین مجله علمی را منتشر می نمایند

توزیع نشریات کشور در انجمنهای علمی

از ۲۳۸۳ ژورنال علمی پژوهشی کشور که در ایران منتشر می شود، ۲۱۱ نشریه توسط انجمنهای علمی منتشر می شوند. انجمنهای علمی که بیشترین مجله علمی را منتشر می نمایند به شرح زیر هستند

توزیع نشریات ایران در استانهای کشور

توزیع نشریات ایران در شهرهای کشور

توزیع محورهای علمی نشریات ایران

۴% علوم پزشکی ۴% علوم کشاورزی ۱۲% علوم مهندسی ۱۷% علوم انسانی ۶۱% دسته بندی نشده*
* اختصاص مجلات علمی به محورهای تخصصی نهایی نشده است.