آمار نشریات ایران

آمار نشریات و مجلات علمی ایران

بخش آمار نشریات ایران، بر اساس داده های ژورنالها و مجلات علمی ثبت شده در مجموعه سیویلیکا تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. اطلاعات پایه کلیه ژورنالهای معتبر کشور در پایگاه سیویلیکا و پایگاه JREF ثبت و در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه نشریات می توانند اطلاعات ژورنال علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات مجله ثبت نمایند.

آمار نشریات ایران در یک نگاه

3,335 تعداد کل مجلات 2,250 مجلات دانشگاهی 280 مجلات انجمنهای علمی 68,662 تعداد شماره ها 45,753,793 تعدادنمایش 2,451 نمایه سیویلیکا

توزیع نشریات کشور در دانشگاهها

از 3335 ژورنال علمی پژوهشی کشور که در ایران منتشر می شود، 1 نشریه توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی معتبر منتشر می شوند. دانشگاه ها و مراکز علمی کشور که بیشترین مجله علمی را منتشر می نمایند

توزیع نشریات کشور در انجمنهای علمی

از 3335 ژورنال علمی پژوهشی کشور که در ایران منتشر می شود، 280 نشریه توسط انجمنهای علمی منتشر می شوند. انجمنهای علمی که بیشترین مجله علمی را منتشر می نمایند به شرح زیر هستند

توزیع نشریات ایران در استانهای کشور

توزیع نشریات ایران در شهرهای کشور

توزیع محورهای علمی نشریات ایران

18% علوم پزشکی 17% علوم کشاورزی 44% علوم مهندسی 73% علوم انسانی -53% دسته بندی نشده*
* اختصاص مجلات علمی به محورهای تخصصی نهایی نشده است.