فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی

فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی

Journal of public administration researches and novel teoriesپوستر فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی

نشریه "تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی" در تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۹ موفق به اخذ مجوز به شماره ۶۴۷۴۳/ص/۹۹ بر اساس مصوبه "بیست و یکمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی" در خصوص راه اندازی نشریه شد. این نشریه به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علمی در حوزه مدیریت دولتی، توسط  گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان) به ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پژوهشگران، استادان و دانشجویان در تمامی زیرشاخه های مرتبط با حوزه مدیریت دولتی می پردازد. 

لطفا قبل از ارسال مقاله به این نشریه، قسمت راهنمای نویسندگان و اصول اخلاقی انتشار مقاله را با دقت بخوانید و هنگام ارسال مقاله، فرمت مقالات را رعایت کرده و فایل های لازم را تهیه و آپلود کنید. در ضمن، این نشریه مقالاتی را در الویت انتشار قرار می دهد که دارای بیش از یک نویسنده باشند؛ مقالاتی که  نویسنده مسئول آن ها عضو هیات علمی باشد؛ و همچنین مقالاتی که در زمره مقالات علمی_پژوهشی قرار می گیرند.