دوفصلنامه مطالعات جمعیتی

دوفصلنامه مطالعات جمعیتی

Iranian Population Studiesپوستر دوفصلنامه مطالعات جمعیتی

دوفصلنامه علمی مطالعات جمعیتی توسط موسسه تحقیقات جمعیت کشور منتشر می‏‌شود. محورهای مورد نظر این نشریه، عبارتند از: سیاست‌پژوهی در حوزه‌های مختلف جمعیت، ازجمله: ازدواج، فرزندآوری، مرگ‌ومیر، مهاجرت، ناباروری، سقط جنین، سالمندی، و ارتباط متقابل آنها با حوزه‌های مختلف پیشرفت شامل اشتغال، مسکن، آموزش، بهداشت، محیط زیست، شهرسازی، حمل و نقل، آمایش سرزمین و غیره.

اهداف نشریه:

انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در حوزه جمعیت­‌شناسی در سطح ملی و بین المللی؛
اشاعه و انتشار جدیدترین یافته‌­های پژوهشگران و محققان در حوزه مطالعات جمعیتی؛
ارائه نوآوری­‌های روش شناختی در حوزه مطالعات جمعیت شناسی؛
کمک به پیشبرد و ارتقای تولید علم و دانش جمعیت‌شناسی در کشور؛  
رصد تحولات و سیاست‌های جمعیتی کشور؛
شناخت مسائل و چالش‌های جمعیتی کشور و ارائه راه­‌حل­‌های سیاستی.
چشم‌انداز نشریه:

به‌روزترین و موثرترین مرجع انتشار مقاله های  علمی- پژوهشی، مسئله محور و کاربردی در حوزه جمعیت‌شناسی در کشور.