فصلنامه پژوهش سلامت

فصلنامه پژوهش سلامت

Health Research Journalپوستر فصلنامه پژوهش سلامت

انتشار این مجله متوقف شده است.

در راستای اجرای اهداف برنامه استراتژیک بیمارستان بقیه اله عج در حوزه انتشار مجلات پزشکی، نشریه علمی «پژوهش سلامت» راه اندازی گردید.

این نشریه دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره ۷۵۷۵۶ ( به تاریخ ۱۳۹۴.۶.۳۰) می باشد. اولین شماره این نشریه در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۴ منتشر گردید.

در این مجله تلاش بر آن است که استانداردهای بین المللی و داخلی انتشار مقالات فارسی منجمله شیوه ارجاع دهی به منابع استفاده شده در مقالات، نحوه دیزاین مقالات (بر اساس شیوه AMA)، بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate)، استفاده از کد فناناپذیر DOI برای هر مقاله و همچنین مسایل اخلاق در پژوهش کاملا رعایت گردد.

نشریه علمی «پژوهش سلامت» با رعایت کلیه استانداردهای حرفه ای در جهت ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار، افزایش دانش در حوزه سلامت و نیز اعتلای جایگاه آموزش در کاهش خطاهای پزشکی و افزایش سلامت جامعه منتشر می گردد.