نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

The Iranian Journal of Motor Behavior and Sport Psychologyپوستر نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران از سال ۱۳۹۹، به عنوان مجله رسمی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. این نشریه به صورت فصلنامه و صرفا چاپ الکترونیک منتشر می­شود. پژوهش ها در حیطه رفتار حرکتی (یادگیری حرکتی، رشد حرکتی، کنترل حرکتی) و هم چنین روان-شناسی ورزشی، موضوعاتی است که در قالب مقالات اصیل و یا مروری در این نشریه به چاپ می رسد.

نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و مراحل داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)مورد بررسی قرار خواهد گرفت.