دوفصلنامه مصباح - مطالعات دینی معاصر

دوفصلنامه مصباح - مطالعات دینی معاصر

MİSBAH : Çağdaş Din Çalışmaları Dergisiپوستر دوفصلنامه مصباح - مطالعات دینی معاصر

Yüce Allah’a sonsuz hamdlar olsun İslami düşünce ve araştırma dergisi MİSBAH, haksözü doğru bir şekilde okuyucularına ulaştırma maksadıyla ۲۰۱۱ yılında yola çıkmıştır. Her sayısında en doğru sözlerin kaynağı olan Kuran ve Ehlibeyt denizinden faydalanılarak hazırlanan inci misali makaleleri siz değerli okuyuculara sunmanın şevkini yaşamaktadır.

Kuran, hadis, eğitim, felsefe, irfan ve dua ikliminden dünya ve ukba hayatımız için faydalı olacağını ümit ettiğimiz birbirinden seçkin ve alanında uzman düşünürlerimizin yazıları hakiki yurdumuz için birer azık olma temennisindedir.

Dergimiz ismiyle müsemma bir vizyonla köklerini tarihin derinliklerine salıp, kadim İslâm kültüründen beslenmeye çalışarak, aynı zamanda İslami ilimlerin çok daha iyi anlaşılması için pozitif bilimlerden de yararlanarak, meyve yüklü dallarını okuyucularının istifadesine sunma gayreti içerisinde olmuştur.

Misbah dergisindeki her bir makale, düşünce ve pratik hayatımızı İslami temeller üzerine imar etmek, ilahi öğretilere susamış gönülleri yeniden inşa etmek ve kalbi kutsi feyizlerin arşı kılma hedefiyle kaleme alınmıştır.

Yayın Periyodu: Misbah Dergisi altı ayda bir olmak üzere, yılda iki sayı (Temmuz, Aralık) yayımlanır.

Yayın Dili: Türkçe, İngilizce

Derginin Alanı: Özgün makale, derleme, çeviri kitap, sempozyum, panel ve bilimsel etkinliklerin tanıtımlarını yapmayı amaçlayan Misbah Dergisi şu alanları kapsamaktadır; İslam Düşüncesi ve İlimleri: Kur’an Araştırmaları, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Eğitimi, Tasavvuf, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Dinler Tarihi, Düşünce Akımları.

Kapsam Notu: İslam Düşüncesi, Din Bilimleri, İslami İlimler ve Karşılaştırmalı Medeniyet ve Düşünce Çalışma ve Araştırmaları.