فصلنامه بنیان های حکمی - فلسفی هنر ایرانی

فصلنامه بنیان های حکمی - فلسفی هنر ایرانی

Theosophical-philosophical foundations of Iranian artپوستر فصلنامه بنیان های حکمی - فلسفی هنر ایرانی

فصلنامه بنیان های حکمی فلسفی هنر ایرانی آماده پذیرش مقاله در حوزه های: مبانی حکمت، فلسفه، عرفان، تاریخ، ماهیت و چیستی هنر ایرانی، برررسی تاریخ حکمت و فلسفه هنر ایرانی در ایران و جهان، معرفی رویکردهای جدید دیدگاه ها و نظریه های مطرح و مطالعات تطبیقی در حکمت و فلسفه هنر ایرانی، نقد و بررسی و مقایسه حکمت و فلسفه هنر ایران و جهان است.

فصلنامه بنیان های حکمی فلسفی هنر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، با هدف گسترش دامنه تحقیق و پژوهش و آشنایی علاقه مندان با مسایل حوزه حکمت فلسفه هنر ایرانی منتشر می شود و برآن است که یافته های تازه و جدید پژوهشگران حوزه حکمت و فلسفه هنر ایرانی را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارد تا پژوهش های خرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعه علمی، هم افزایی یابند و بستر مناسب برای تحول هنر ایرانی را فراهم سازند. در این راستا تلاش بر این است که کلیه مقالات واصله با معیارهای علمی-پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد، از این میان مقالاتی که دارای نوآوری، مساله محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. جهت چاپ در فصلنامه انتخاب میشوند مقاله های پژوهشی با موضوعات ذکر شده در گرایش های مختلف هنر، بررسی تحلیلی نظریه های جدید و معرفی کتاب های تازه منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی از جمله مواردی است که نشریه از همکاری با استادان دانشگاه، دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد استقبال می کند .
فصلنامه بنیان های حکمی فلسفی هنر ایرانی دارای مجوز دو زبانه و حوزه ی توزیع بین المللی است و بر اساس مصوبه سی و دومین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ منتشر می شود.