دوفصلنامه علمی علوم ورزشی و ارتقاء سلامت

دوفصلنامه علمی علوم ورزشی و ارتقاء سلامت

Sports science and health promotionپوستر دوفصلنامه علمی علوم ورزشی و ارتقاء سلامت

دوفصلنامه علمی علوم ورزشی و ارتقاء سلامت توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با علوم ورزشی و سلامت مقالات علمی می پذیرد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط به دبیرخانه نشریه ارسال نمایند.

زبان پذیرش مقالات فارسی می باشد.