مجله علمی پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی

مجله علمی پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی

Journal of Advanced Researches in Medicinal Plantsپوستر مجله علمی پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی

مجله Journal of Advanced Researches in Medicinal Plants دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، به ­منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای انتشار دست­آوردهای تازه علمی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی فعالیت می‌نماید. این مجله، مقاله­‏های پژوهشی (Original Articles)، مقاله ‏­های مروری (Review Articles)، مقاله‏­ های کوتاه (Short Communications) تهیه شده در زمینه‌های تحقیقات گیاهان داروئی که قبلا در هیچ مجله‌ای چاپ نشده و یا هم‌زمان به مجله‌های دیگر ارسال نشده باشد را پس از داوری علمی منتشر می‌نماید.

این نشریه به زبان فارسی و بصورت فصلنامه منتشر می شود و در برگیرنده مقالات مرتبط با موضوع مجله و مطالعات تحقیقی در زمینه تحقیقات گیاهان داروئی خواهد بود. هر مقاله دارای چکیده انگلیسی نیز می باشد.

اساتید و پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی می توانند مقالات خود را با رعایت شیوه نامه نگارش مقاله از طریق سامانه مجله به آدرس https://armp.journals.ikiu.ac.ir/ جهت چاپ ارسال نمایند.