مجله مطالعات هویت

مجله مطالعات هویتپوستر مجله مطالعات هویت

مجله مطالعات هویت به‌ عنوان نشریه علمی دانشگاه گیلان به‌دنبال آن است تا با معیارهای اصالت، تازگی و مساله­ مندی به نشر پژوهش­های نظری، روش ­شناختی و تجربی طیف مختلف دانشگاهیان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان هویت بپردازد تا فضایی برای سوالات، مفاهیم و یافته ­های تاثیرگذار در مطالعات هویت فراهم کند و مسیرهای جدیدی برای فهم پدیده پیچیده هویت و چالش‌های آن در جوامع امروزی عرضه نماید. دو فصلنامه مطالعات هویت بر اساس مجوز شماره ۹۱۶۵۹ در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موافقت دانشگاه گیلان با شماره ۳۵۳۰۷/ ک م در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ در نسخه آنلاین منتشر می ­شود.

محورهای مجله مطالعات هویت:

جامعه ­شناسی هویت؛ طبقه اجتماعی، جنسیت، مهاجرت، سازمان، شغل و هویت

مردم شناسی، فرهنگ، ادبیات عامه و هویت 

روان شناسی اجتماعی هویت 

سیاست هویت؛ ملیت، قومیت و هویت

معماری، شهرسازی و هویت

دین و هویت؛ اسلام و جهانی شدن

تحولات تاریخی هویت در بستر اجتماعی

سیاست گذاری اجتماعی و هویت؛ رسانه های جمعی و هویت؛

جغرافیای هویت؛ هنر و سیاست هویت