مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی

مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی

The Scientific Journal of Positive Behavior in Educational Organizationsپوستر مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی

مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این مجله به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفتار سازمانی مثبت پایه گذاری شده است. این مجله در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفتار سازمانی مثبت نگر در سازمان های آموزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.

مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد طی شماره ۹۱۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ می باشد.

در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مختلف علوم تربیتی باشد.