پژوهش نامه نقد آراء تفسیری

پژوهش نامه نقد آراء تفسیری

Commentary review research paperپوستر پژوهش نامه نقد آراء تفسیری

پژوهش‌نامه نقد آراء تفسیری دوفصلنامه‌ای است به زبان فارسی (همراه با درج چکیده و منابع مقالات به زبان انگلیسی)، که از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی مشهد) هم‌چون دانشگاهی قرآن‌بنیان و  تخصصی در حوزه علوم و معارف قرآن کریم در ایران منتشر می­‌شود.

پژوهش­‌نامه نقد آراء تفسیری یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی مشهد) هم‌چون دانشگاهی قرآن‌بنیان و تنها دانشگاه تخصصی حوزه علوم و معارف قرآن کریم در ایران منتشر می­‌شود. این نشریه با هدف توسعه مطالعات تفسیر و روش فهم آیات قرآن کریم و فراهم کردن زمینه نشر مطالعات استادان، محققان و پژوهشگران و با تمرکز بر حوزه تفسیر و با رویکرد نقد آراء تفسیری پایه‌گذاری شده است. اندیشمندان، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­‌توانند آثار علمی خود را با توجه به عرصه‌ها و محور­های پژوهشی مجله به دفتر مجله ارسال نمایند.

پژوهش­‌نامه نقد آراء تفسیری مقالات علمی پژوهشی را به صورت چاپی و آن‌لاین منتشر می­‌کند و پشتیبانی مالی تمام مراحل چاپ مقاله برعهده دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم است.