فصل­نامه آموزه ­های فقه و حقوق جزاء

فصل­نامه آموزه ­های فقه و حقوق جزاء

The Journal of the Jurisprudence and Criminal Lawپوستر فصل­نامه آموزه ­های فقه و حقوق جزاء

مجله « آموزه های فقه و حقوق جزاء » حاصل تلاش و فعالیت چندین ساله برخی از اعضای محترم گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان است که در ابتداء، با انتشار چندین شماره، با عنوان « الهیات و معارف اسلامی » مشتمل بر مقالاتی در حوزه های متعدد الهیات و معارف اسلامی و فقه و حقوق، در شمار یکی از مجله های تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، به صورت فصل نامه، فعالیت خود را آغاز کرد. متعاقبا، در هماهنگی با سیاست وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در راستای تخصصی کردن مجلات علمی کشور، وفق مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مجله حاضر، به صورت فصل نامه و زیر نظر سردبیر و اعضای هیات تحریریه جدید، اعتبار سنجی و با نام جدید « آموزه های فقه و حقوق جزاء » تصویب و طبق نامه شماره: ۳۲/۳۷۰۲۱/ص مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ابلاغ آغاز فعالیت مجدد خود را در شمار مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد.

رویکرد اصلی نشریه آموزه های فقه و حقوق جزاء، پژوهشی ( Research Paper ) است و مقالات پژوهشی، به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنان و معرفی پیشرفت های عمده در زمینه های مختلف فقه و حقوق انتشار می یابد. در این نشریه، تنها، مقالاتی علمی، امکان انتشار دارند که از نوع پژوهشی ( Research Paper ) هستند؛ از این رو، نشریه آموزه های فقه و حقوق جزاء می کوشد با حفظ جایگاه علمی و پژوهشی مجله، به صورت منظم، به انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه فقه و حقوق جزاء اقدام کند.