فصلنامه پژوهش در برنامه درسی

فصلنامه پژوهش در برنامه درسی

Curriculum Researchپوستر فصلنامه پژوهش در برنامه درسی

فصلنامه پژوهش در برنامه درسی از نشریات دانشگاه فرهنگیان با کسب مجوز رسمی از شورای تخصصی نشر معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان به شماره  ۵۰۰۰۰/۹۸۸۶/۶۰۰/د  مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰فعالیت خود را آغاز کرده است.

دو فصلنامه ی "پژوهش در برنامه درسی" در جهت بسترسازی پژوهش در حوزه برنامه ریزی درسی  و اشاعه و گسترش دانش برنامه ریزی درسی  مورد نیاز جامعه تلاش می کند از این رو، هرگونه مقاله‌ای که در یکی از گرایش‌های علوم تربیتی و روان شناسی که در حوزه ی برنامه ی درسی نوشته شود و حاوی یافته‌ها و نظریات جدید  در حوزه برنامه ریزی درسی باشد، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.

ضمن دعوت از کلیه استادان، پژوهشگران، صاحب­نظران، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی  جهت ارسال مقالات به این نشریه، خواهشمند است مقالات خود را از طریق این سامانه برای مجله ارسال کنند.