فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین

فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین

Transformational human resourcesپوستر فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین

نشریه منابع انسانی تحول آفرین، فصلنامه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه‌ی دانش مدیریت در کشور از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان منتشرمی شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران و دانشگاهیان با تمرکز بر مباحث مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی و منابع انسانی تحول آفرین پایه گذاری شده است و با هدف بهبود و پیشرفت در توسعه سازمان‌ها و دستیابی به شیوه‌های مدیریتی کارا و اثربخش در راستای تولید علم مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی می‌کند.