فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین

فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین

Mesopotamian Political Studies Quarterlyپوستر فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین

فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ موفق به اخذ مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی شده است.

این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مطالعات سیاسی بین النهرین پایه گذاری شده است.

فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین با همکاری انجمن مطالعات منطقه ای ایران و انجمن ایرانی روابط بین الملل بر اساس تفاهم نامه منعقد شده منتشر می شود. این فصلنامه با مشاوره و همراهی برخی از اساتید دانشگاه های کویت، عراق، سوریه و ترکیه منتشر می شود و نشریه مجوز انتشار به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی را دارد.
لذا از تمامی اساتید، محققین و نویسندگان جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این فصلنامه دعوت به عمل می آورد.