پژوهش های علمی در فیزیک نظری و کاربردی

پژوهش های علمی در فیزیک نظری و کاربردی

Scientific Research on Theoretical and Applied Physicsپوستر پژوهش های علمی در فیزیک نظری و کاربردی

امروزه مقوله پژوهش یکی از ارکان اصلی توسعه علمی هر کشور محسوب می‌گردد. بی‌تردید ثبت به‌موقع نتایج پژوهشی در نشریات و مجلات علمی معتبر از مهم‌ترین مراحلی است که ضرورت دارد هر پژوهشگر جهت تکمیل تحقیق خود به آن بپردازد. لذا وجود نشریات و مجلات علمی در مراکز دانشگاهی می‌تواند چنین فرصتی را برای پژوهشگران فراهم نماید. مجله پژوهش های علمی در فیزیک نظری و کاربردی دانشگاه تبریز نیز با همین هدف وارد چنین عرصه‌ای گردیده است. به‌طور یقین موفقیت این مجله در گرو همکاری صمیمانه پژوهشگرانی است که نتایج تحقیقات خود را جهت چاپ به این مجله ارسال می‌نمایند.

درباره نشریه

srtap، یکی از معتبرترین نشریات فیزیک در ایران است که نتایج حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی جدید کلیه پژوهشگران و محققین در زمینه‌های متنوع سیستم‌های بس‌ذره‌ای تجربی‏، نظری و محاسباتی در شاخه‌های مختلف شامل فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی-مولکولی، ترمودینامیک و مکانیک آماری، فیزیک هسته‌ای، علم مواد، اطلاعات کوآنتومی و شاخه‌های میان‌رشته‌ای مرتبط را پس از طی فرآیند داوری به زبان فارسی  به‌طور رایگان به چاپ می‌رساند.

مطالب قابل چاپ به‌صورت مقاله، مقاله کوتاه، نقد مقاله و مقاله مروری پذیرفته خواهند شد.            

هیات تحریریه srtap در نظر دارد در صورت تایید مقاله در بررسی اولیه، ظرف مدت ۶ ماه نتیجه داوری مقاله به نویسنده ارسال گردد. پس از پذیرش نهایی مقاله و چاپ در مجله، به هر نویسنده یک نسخه از مجله مربوطه به‌صورت رایگان ارسال خواهد شد.