فصلنامه آموزش پژوهی

فصلنامه آموزش پژوهی

Quarterly Journal of EDUCATION STUDIESپوستر فصلنامه آموزش پژوهی

 این فصلنامه به مجوز شماره ۵۳۱۰۲/۳۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳.۴.۲۵در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است. همچنین مجوز انتشار این فصلنامه به شماره ۷۸۷۸۷ از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. این فصلنامه بر اساس مصوبه شانزدهمین نشست شورای تخصصی نشر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، طی شماره نامه ۵۰۰۰۰/۱۸۱۱۶/۶۰۰ مورخه ۹۷.۱۱.۲۴ ، به درجه علمی _ ترویجی داخلی ارتقاء یافت.

نشریه به صورت فصلنامه منتشر شده و در زمینه های مختلف بهبود آموزش در نظام آموزشی(به ویژه آموزش و پرورش و تربیت معلم)  نسبت به دریافت و انتشار مقالات  در سه قالب مقالات کامل اصیل علمی ، مقالات کوتاه علمی و همچنین مقالات مروری که قبلا در هیچ نشریه و یا کتابی به چاپ نرسیده باشند پس از انجام فرآیند برررسی اولیه و فرآیند دواوری دقیق اقدام می­نماید. با توجه به اینکه زبان اصلی انتشار  مقالات زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی می­باشد، لذا این نشریه آماده دریافت مقالات محققین مختلف از سراسر کشور در حوزه­های مربوطه می­باشد. همچنین با توجه به اینکه چشم انداز نشریه در جهت حضور در نمایه­های بین المللی معتبر می­باشد، لذا این آمادگی را  نسبت به دریافت و بررسی مقالات کامل علمی به زبان انگلیسی دارد، تا در صورت تائید و اخذ مجوز های لازم نسبت به چاپ آن در شماره­های ویژه در نشریه اقدام نماید. لذا محققین علاقمند از سراسر جهان که دارای مقالات علمی  در حوزه موضوعی این نشریه باشند، می­توانند نسبت به ارسال مقالات خود به زبان انگلیسی به این نشریه اقدام نمایند تا پس از طی فرآیند داوری دقیق و اخذ پذیرش نسبت به چاپ و انتشار در شماره­های ویژه نشریه اقدام گردد.