فصلنامه پژوهش های نوین در زبان و ادبیات انگلیسی

فصلنامه پژوهش های نوین در زبان و ادبیات انگلیسی

New researches in language and literatureپوستر فصلنامه پژوهش های نوین در زبان و ادبیات انگلیسی

فصلنامه پژوهش های نوین در زبان و ادبیات انگلیسی وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۹۲۰۱۵ در سال ۱۴۰۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط با زبان و ادبیات انگلیسی و به منظور تقویت مبادله آخرین یافته های علمی ، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. این فصلنامه امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلی، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

مقالات ارسالی برای این فصلنامه به صورت دوسویه ناشناس داوری می شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

موضوعات تحت پوشش: زبان انگلیسی ، ادبیات انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی، زبان شناسی ، مترجمی زبان انگلیسی


لذا از همه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به موضوعات مزبور، دعوت می گردد مقالات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و مروری مرتبط با حوزه مندرج را جهت بررسی از طریق سامانه ارسال فرمایند.