دوفصلنامه آبخوان و قنات

دوفصلنامه آبخوان و قنات

Aqueduct and aqueductپوستر دوفصلنامه آبخوان و قنات

مجله آبخوان و قنات مجله ای علمی-ترویجی است که از سال ۱۳۹۷شروع به انتشارالکترونیکی - چاپی نموده است . این مجله در قالب دو فصلنامه و به صورت دسترسی کامل توسط گروه علوم ومهندسی آب دانشگاه بیرجند، منتشر می‌شود. این مجله از کلیه اساتید و متخصصان رشته‌های فنی - مهندسی و علوم مهندسی آب، برای ارائه مقالات علمی و پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد. هدف اصلی از انتشار این مجله، فراهم نمودن فضایی برای تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی میان اساتید، دانشمندان و همچنین جوامع علمی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی در جهت اعتلای سطح دانش در زمینه آبخوان و قنات می‌باشد. کلیه فرایند پذیرش ، آماده سازی و چاپ این مجله بر اساس موازین و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود.