مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی

مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی

Food Engineering researchپوستر مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی

مجله "تحقیقات مهندسی صنایع غذایی" مقاله‌های علمی- پژوهشی در زمینه‌های مهندسی صنایع غذایی را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلا منتشر نشده یا برای انتشار در مجله یا نشریه‌ای دیگر ارسال نشده باشد، از طریق سامانه مدیریت مجله به آدرس https://fooder.areeo.ac.ir برای بررسی و داوری می­ پذیرد و در صورت تایید به ­ترتیب تاریخ وصول چاپ می‌کند. همچنین مقاله­ های گردآوری یا تحلیلی که توسط پژوهشگران صاحب­نظر و به دعوت هیئت تحریریه در زمینه مسائل روز تحقیقات فنی و مهندسی صنایع غذایی تهیه شده است، پس از بررسی و تصویب به چاپ خواهد رسید.

هدف از انتشار مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی چاپ مقالات علمی و انتشار نتایج پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه‌های فنی و مهندسی صنایع غذایی برای استفاده متخصصین است. مقالات مورد پذیرش شامل مقالات پژوهشی می‌باشد. تمامی مقالات به زبان فارسی با چکیده لاتین (انگلیسی) چاپ می‌شود. مقالات نباید قبلا در نشریات خارجی و داخلی  به چاپ رسیده باشند.

مجله علمی پژوهشی تحقیقات مهندسی صنایع غذایی در زمینه های زیر مقاله می پذیرد:

 فناوری­های پس از برداشت، نگهداری، بسته بندی وانبارداری محصولات کشاورزی و دامی

فرآوری و تبدیل زائدات و پسماندهای محصولات کشاورزی

 روش های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

فراوری و تبدیل محصولات کشاورزی، دامی و غذایی

 سایر موارد مرتبط با مهندسی صنایع غذایی