دوفصلنامه پژوهش های کیفی در علوم رفتاری

دوفصلنامه پژوهش های کیفی در علوم رفتاری

Qualitative research in behavioral sciencesپوستر دوفصلنامه پژوهش های کیفی در علوم رفتاری

دو فصلنامه پژوهش های کیفی در علوم رفتاری با شماره ۸۷۵۰۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ مجوز دریافت نموده است. دوفصلنامه‌ پژوهش‌ های کیفی در علوم رفتاری علاوه بر پژوهش‌های اصیل کیفی، از مقاله‌هایی که در آن روش‌های پژوهش کیفی بررسی و مقایسه شده و جنبه‌های مفهومی (تجزیه و تحلیل مفهوم)، نظری، روش‌شناسی و دیدگاه‌های اخلاقی در پژوهش‌های کیفی را تحلیل کنند نیز استقبال می‌کند.