دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی

دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی

The Journal of Ritual Culture and Literature of University of Birjandپوستر دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی

نشریه علمی پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دانشگاه بیرجند که به زبان فارسی و به شکل دوفصلنامه منتشر می شود، بعد از اخذ مجوز  شماره ۸۶۶۴۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۰، پذیرای نتیجه همه تحقیقاتی است که در آن، پژوهشگران ارجمند، جنبه فرهنگی و آیینی ادبیات را از جمله: فرهنگ و آیین ­های دینی، مذهبی و مسلکی، مردمی و اجتماعی، درباری، آیین­ های مربوط به حرفه ­ها و مراسم ( جشن­ ها، بزم­ ها، رزم­ ها، سوک­ ها و...)، فرهنگ و آیین ملل و اقوام و... بررسی کرده یا تطبیق­ داده­ اند و می­ خواهند رهآورد این بررسی­ ها و پژوهش­ ها را به پیشگاه علاقه­ مندان به فرهنگ و ادبیات فارسی پیشکش نمایند.

امید که با همکاری و هم­ افزایی همه صاحب­ نظران و همکاران و استادان ارجمند بتوانیم به وظیفه علمی خویش عمل کنیم و در توسعه پژوهش های علمی، و کاربست نظریه ­های جدید علمی در این بخش از ادبیات فارسی که علی­ رغم وسعت دامنه تاکنون به صورت اختصاصی بررسی نشده است، موثر باشیم و در شناسایی، معرفی، نقد و انتقال بسامان فرهنگ و ادبیات آیینی به علاقه­ مندان ایران و جهان، و ارتقای سطح علمی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی موفق باشیم.

امتیاز نشریه:

بر اساس بند ششم ماده ۳ آیین ­نامه جدید نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۹۸، نشریات علمی در صورت رعایت آیین ­نامه و احراز شرایط مندرج در ماده ۷ آیین ­نامه مذکور، به فرایند ارزیابی راه می ­یابند و پس از بررسی و ارزیابی، رتبه یا امتیاز سالانه آن­ها تعیین و اعلام می­ شود. بر اساس بند ۴، رتبه نشریات بصورت خیلی خوب(الف)، خوب(ب)، متوسط(ج) و ضعیف(د) تعیین می ­شود و طبق تبصره ۱۳، عنوان علمی-پژوهشی و یا علمی-ترویجی دیگر معتبر نیست و بجای آن از عنوان یکسان «نشریه علمی» می­ باید استفاده کنند.

پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی مثل همه نشریات نوبنیان طبق بند ۲-۱ ماده ۷ آیین ­نامه مذکور می ­باید در زمان درخواست راهیابی به ارزیابی، حداقل یک سال به­ موقع و با رعایت توالی و به ­طور منظم منتشر شود تا ضمن ورود به فرایند ارزیابی نشریات، رتبه و امتیاز خود را کسب کند. در صورت کسب هر امتیاز و رتبه­ ای، دو شماره پیش از آن هم بهره ­مند از این رتبه و امتیاز  خواهند شد.