دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه

دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه

Journal of Green Managment and Developmentپوستر دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه

از خطیرترین موضوعات و دغدغه ­های مشترک بشر در هزاره سوم، چالش­ های محیط زیست از یک سو و دستیابی به توسعه پایدار از سوی دیگر است. کمبود انرژی، خشکسالی، گرمایش زمین، قحطی، فقر و دیگر مخاطرات طبیعی و انسانساخت، از اهم مشکلاتی بوده که دامن­ گیر اکثر ساکنان کره­ ی خاکی است. یکی از تدابیر جهان شمول بشر برای فائق آمدن بر معضلات یاد شده که سابقه آن همزاد با آغاز شکل­ گیری گفتمان توسعه پایدار، یعنی برگزاری اجلاس زمین در سال ۱۹۹۲ میلادی بوده، "مدیریت سبز" است.

تجارب و دستاوردهای قابل اعتنای دولت­ ها و جوامع به ویژه در کشورهای پیشرفته نشان از این دارد که راهبرد مدیریت سبز برای رسیدن به توسعه در سطوح مختلف مکانی و فضایی از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است؛ به گونه­ ای که در حال حاضر به عنوان یک موضوع میان رشته ­ای در بین تمام علوم جغرافیایی، اقتصاد، مدیریت، محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، عمران، برق-قدرت، جامعه ­شناسی، علوم تربیتی و غیره بدان پرداخته می­ شود.

بدینسان، "نشریه مدیریت سبز و توسعه" در گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند تلاش دارد با رویکرد میان­ رشته ­ای و با همکاری دیگر صاحبنظران، اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی، بستری را فراهم سازد تا تجارب، چالش­ ها و راهکارهای تمام متخصصین در جهت پیشرفت جامعه، تبادل و اشاعه گردد.