مجله روشهای تحلیلی و عددی در طراحی مکانیکی

مجله روشهای تحلیلی و عددی در طراحی مکانیکی

The Analytical and Numerical Methods in Mechanical Designپوستر مجله روشهای تحلیلی و عددی در طراحی مکانیکی

The Analytical and Numerical Methods in Mechanical Design (ANMD) is one of the publishing journals at Islamic Azad University, Qazvin branch. Two issues per year (including۱۲ papers at each issue) have be published from ۲۰۲۲.

ANMD is a peer-reviewed journal. The reviewers of the journal compose of university academics around the world. The editorial board members are all senior researchers from different universities all over the world. All mechanical engineering fields are of interest to this Journal. The journal scope includes: Fluid Mechanics, Thermodynamics and Heat Transfer, Energy and Environment, Solid Mechanics, Dynamics, Vibration and Control, Production, Biomechanics, Micro and Nanomechanics, Automotive and Transportation, Design and Reliability of Mechanical Systems.

Therefore, all researchers and university lecturers are requested to send their original scientific manuscripts to this journal.