فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

Research in social studies educationپوستر فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

فصلنامه «پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی» اولین نشریه دانشگاه فرهنگیان است که با همکاری گروه جغرافیا، تاریخ و علوم اجتماعی در پردیس استان البرز و با همکاری و مشارکت سایر پردیس های این دانشگاه منتشر می گردد و در هر شماره موضوعات مرتبط با حوزه مطالعات اجتماعی که در راستای محورهای نشریه می باشد بررسی و منتشر می گردد.

مجوز اولیه نشریه با شماره ۶۰۰/۱۳۵۷۲/۵۰۰۰۰/د، مورخ ۱۳۹۷.۹.۱۲در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهش و فناوری به تصویب رسیده است و اولین شماره آن در پاییز ۱۳۹۸ چاپ شد.

بدون تردید موفقیت نشریه در راه اعتلای علمی و انتشار دستاوردهای پژوهشی، مرهون حمایت های مدیر مسئول، تلاش اعضای هیات تحریریه و پژوهشگران عزیزی است که دغدغه مسائل علمی، اجتماعی و بشردوستانه را دارند. از این رو از پژوهشگران، صاحبنظران و علاقمندان حوزه مطالعات اجتماعی، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا و آموزش علوم اجتماعی تقاضا می شود با ارائه مقالات و یافته های علمی خود متناسب با محورهای فصلنامه و همچنین ارایه نظرات و پیشنهادات، در اعتلای حوزه آموزش مطالعات اجتماعی ما را یاری نمایند.