دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر

دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر

Rahpooye Hekmat-e Honarپوستر دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر

رهپویه حکمت هنر یک نشریه دوفصلنامه است که از روش داوری دوسو ناشناس استفاده می کند و مقالاتی با کیفیت بالا را در محورهای موضوعی نشریه منتشر می‌کند. رهپویه حکمت هنر یک نشریه با دسترسی باز است که مقالات پژوهشی را منتشر می­ کند.

هدف نشریه دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر، تحقیق و پژوهش در باب مبانی، اصول، تحلیل و تاویل، مکاتب، زیبایی شناسی، روشها و تاریخ هنر دینی بویژه هنر اسلامی از منظر حکمت، کلام، عرفان و فلسفه است.

از مهمترین اهداف این نشریه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تبیین حکمی هنر در مفهوم کلی آن
تحقیق و تبیین مبانی حکمی هنر دینی
تحقیق و تبیین حکمت هنر و معماری اسلامی و ایرانی
تحقیق و تبیین عناصر و مکاتب علم الجمال دینی و اسلامی
کشف و تحقیق در باب نظریه های هنر و زیبایی شناسی از متظر حکمت و الهیات دینی
تحقیق و تامل در حوزه تاریخ هنر دینی و به ویژه هنر اسلامی
تحقیق در باب سبکها و مکاتب هنری در تمدن اسلامی و به ویژه هنر اسلامی
تحقیق و پژوهش در باب سیر هنری و زیبایی شناختی در جهان اسلام با تامل بر رویکردهای آینده محور