پژوهشنامه ادبیات کردی

پژوهشنامه ادبیات کردی

Journal of Kurdish Literatureپوستر پژوهشنامه ادبیات کردی

پژوهشنامه ادبیات کردی در قالب دوفصلنامه زیر نظر پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان منتشر می شود.

این دوفصلنامه با شماره شاپای چاپی ۳۶۵۷-۲۶۴۵ کتابخانه ملی ایران، و بر اساس مجوز شماره ۸۹.۱۴۸۴۴ مورخ ۱۳۸۹.۷.۴ از ادارi کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتشر می شود.پژوهشنامه ادبیات کردی بر اساس گواهی کمیسیون نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی "ب" است.پژوهشنامه ادبیات کردی مقالات اصیل پژوهشی به دو زبان کردی و فارسی را در حوزه زبان و ادبیات کردی، ادبیات تطبیقی کردی و سایر زبان ها، منتشر می کند و از پذیرش تحقیقات میان رشته ای با محوریت ادبیات کردی استقبال می کند. نشریه همچنین پذیرای نقد کتب و مقالات حوزه زبان و ادبیات کردی است.