مجله بین المللی بیوفوتونیک و مهندسی پزشکی

مجله بین المللی بیوفوتونیک و مهندسی پزشکی

The International Journal of Biophotonics and Biomedical Engineeringپوستر مجله بین المللی بیوفوتونیک و مهندسی پزشکی

The International Journal of Biophotonics and Biomedical Engineering (IJBBE) of the Islamic Azad University, Tabriz Branch, invites manuscript submissions. The emerging fields of Biomedical Engineering and Biophotonics has opened up new horizons for considerably extensive transfer of applicable state–of–art technology, related to the electronics, laser and electro-optics to the life sciences and medicine. For the past two decades, the new innovations in the area of biophotonic technologies impose significant impact on biomedical research and public health, due to minimally invasive advances, cost-effective and rapid techniques for precise diagnostics, monitoring, and treatment of a variety of diseases. The purpose of this journal is to highlight the recent progress, and trends in development of leading edge technologies in biomedical Engineering and biophotonics.