فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه

فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه

Journal of Mysticism and Consciousness Lifeپوستر فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه

پژوهشگران ارجمند، محورهای تخصصی پذیرش مقاله در ”فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه“ عبارتند از: عرفان، فلسفه، روان شناسی، سبک زندگی، مهارت های زندگی، ذهن آگاهی، تفکر خلاق، معنویت و معنای زندگی، زندگی آگاهانه، معنادرمانی، معرفت شناسی، وجودشناسی، هستی شناسی. لطفا مقالات خود را با فونت Bzar سایز ۱۴ بولد برای عنوان مقاله، ۱۲ برای متن، ۱۲ بولد برای تیترها، فاصله خطوط Single، حروف انگلیسی با فونت Times New Roman با اندازه ۱۱، عناوین جداول، نمودارها و پاورقی ها با فونت ۱۰ تنظیم نمایید. صفحه اول فایل مقاله شامل عنوان، نام نویسندگان به همراه ایمیل نویسنده مسئول، چکیده (حداکثر ۱۵۰ کلمه) و واژگان کلیدی (حداکثر ۶ مورد) باشد. شیوه ارجاع دهی طبق استاندارد APA باشد. مقالات به زبان انگلیسی نیز مورد بررسی و انتشار قرار می گیرند. فایل خود را به ایمیل مجله ارسال نمایید تا در روند داوری قرار گیرد.

در صورتی که مقاله شما با استانداردهای اعلام شده توسط دبیرخانه مطابقت داشته باشد، جهت بررسی به داوران، ارجاع می گردد. نتیجه داوری تا ۱۰ روز پس از اعلام وصول مقاله، به اطلاع نویسنده خواهد رسید. مقالات این فصلنامه در سیویلیکا و پایگاه مرجع مجلات، نمایه شده و در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مورد تحلیل قرار می گیرد. ایمیل فصلنامه: info@jmcl.ir