دوفصلنامه بازی جنگ

دوفصلنامه بازی جنگ

Iranian Journal of Wargamingپوستر دوفصلنامه بازی جنگ

هدف از انتشار دوفصلنامه بازی جنگ، ایجاد بستری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی به‌منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با مباحث بازی جنگ و تئوری بازی‌ها در علوم نظامی می‌باشد تا از آن طریق وضعیت پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و برآوردهای مختلف در خصوص صحنه نبرد را که توسط نیروهای مسلح و به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران بصورت مستمر صورت می‌گیرد، بهبود بخشیده، راه‌حل‌ها و راه­کارهایی برای مسائل پیچیده پیش‌روی فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی ارائه نماید.

این نشریه بر اساس بخشنامه شماره ۱۱-۲۵۶۸۵ مورخه ۱۳۹۸.۰۲.۰۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری من بعد تحت عنوان دوفصلنامه علمی فعالیت خواهد نمود.

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا به منظور فراهم کردن بستری مناسب جهت معرفی و ارتقای بازی جنگ در کشور و ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان و دانشجویان، دوفصلنامه بازی جنگ را منتشر می‌نماید. این مجله، مقاله‌های علمی-تخصصی حاوی تحقیقات جدید در زمینه‌های ذیل را به چاپ می‌رساند:

۱- مدل‌سازی و تحلیل سناریوهای بازی جنگ

۲- مدل‌های ریاضی به کار رفته در بازی جنگ

۳- روش‌های نوین تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظامی

۴- تحقیق در عملیات نظامی

۵- روش‌های نوین تحلیل سناریوهای بازی‌ جنگ

۶- مدیریت بازی جنگ

۷- مدل‌سازی و شبیه‌سازی جنگ

۸- کاربردهای هوش مصنوعی در بازی جنگ

۹- شبیه‌سازهای بازی جنگ