فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت

فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت

Applied research in sports science and healthپوستر فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت

نشریه «پژوهش‌های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت» به زبان فارسی و به همراه چکیده انگلیسی مبسوط منتشر می‌شود. این نشریه زمینه انتشار مقالات علمی، پژوهشی، و مروری در حوزه‌های مختلف علوم ورزشی و سلامت را فراهم می‌نماید.

حوزه های پذیرش مقالات:

علوم ورزشی و سلامت،

اوقات فراغت و سلامت،

مدیریت و سلامت،

مدیریت ورزش همگانی،

مدیریت پیشگیری از بیمارهای بی‌تحرکی،

توسعه تندرستی از طریق مدیریت فعالیت‌های بدنی

و سایر حوزه‌های مرتبط.