نشریه علمی تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی

نشریه علمی تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی

Scientific Journal of Documentary researches of the Islamic Revolutionپوستر نشریه علمی تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی

نشریه حاضر به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث تاریخ و اسناد انقلاب اسلامی است که در پی پاسخ به پرسش های صورت گرفته در حوزه پژوهش های تاریخی و اسنادی انقلاب اسلامی انتشار خواهد یافت. صرفا مقالاتی در این نشریه در روند داوری و پذیرش احتمالی قرار خواهد گرفت که با تکیه بر اسناد منتشر نشده یا مجموعه اسناد منتشر شده مراکز و مجموعه های اسنادی تدوین شده باشد و همچنین محوریت اصلی و مسئله پژوهش ها بر محوریت تحولات تاریخ انقلاب اسلامی باشد. محورهای موضوعی مقالات آن عبارتند از:

- تبیین اسنادی تاریخ تحولات معاصر ایران (از عصر پهلوی تا دهه ۱۳۷۰)

- تاریخ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با محوریت اسناد

- بررسی و نقد آثار حوزه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی با تکیه بر اسناد

- تاثیرات اسناد بر مطالعات تاریخی حوزه انقلاب اسلامی