فصلنامه مدیریت نوآفرینی

فصلنامه مدیریت نوآفرینی

Innovation Managementپوستر فصلنامه مدیریت نوآفرینی

فصلنامه مدیریت نوآفرینی اولین فصلنامه علمی در حوزه نوآفرینی در کشور است که مجوز انتشار آن بر اساس مصوبه سی و دومین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ صادر و طی نامه شماره ۶۹۷۴۸/۳۲/ص به این واحد دانشگاهی ابلاغ گردید.این مجله با رویکرد نوآفرینی در صنعت و تجارت آماده دریافت مقالات ارزشمند محققان و پژوهشگرا ن در چارچوب محورهای تعیین شده می باشد.مدیر مسئول، سردبیر و هیئت تحریریه مجله امیدوارند با دریافت و انتشار مقالات ارزشمند محققان و پزوهشگران حوزه صنعت و دانشگاه، جایگاه علمی این مجله را در کمترین زمان ممکن در سطح ملی و بین المللی ارتقاء داده و سهمی هر چند اندک در توسعه علمی ایران اسلامی داشته باشند.

مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ می رسد. نشریه مقالاتی را می پذیرد که توسط استادان و یا زیر نظر آن ها انجام شده باشد، با این حال از کارهای پژوهشی و مورد کاوی های افراد حرفه ای نیز استقبال می کند.

محورهای مجله:

۱- استراتژی های یکپارچه و تحول آفرین صنعتی و تجاری در کشور

۲- جهت گیری های راهبردی صنعت و تجارت

۳- اشتغال و کارآفرینی در بخش صنعت و تجارت

۴-آینده نگری برنامه های توسعه صنعت و تجارت

۵- رقابت پذیری کالا و خدمات در بخش صنعت و تجارت

۶- رقابت پذیری و بهبود فضای کسب وکار

۷- الگوهای توسعه اشتغال و کارافرینی در کشور

۸- خلق مزیت در بخش صنعت و تجارت با ظرفیت های بومی و ملی

۹- خلق مزیت در بخش صنعت و تجارت با ظرفیت های بومی و ملی

۱۰- شاخص های اقتصادی و نحوه تاثیر آنان بر اشتغال و کارافرینی

۱۱- ارزیابی و سنجش و پایش عملکرد سیاست ها و برنامه های خصوصی سازی در کشور

۱۲- روان سازی و چابک سازی فعالیت های صنعتی و تجاری

۱۳-آسیب شناسی خصوصی سازی در کشور و ارایه راهکار های بهبود و اصلاح

۱۴- فناوری های نو در فعالیت های صنعتی و تجاری

۱۵- کاربرد فناوری ها، محصولات و مواد نوین در صنعت و تجارت

۱۶-ساماندهی الگوها و نظام های جدید مدیریت تولید و تجارت

۱۷-نوآفرینی صنعتی متناسب با ظرفیت های بومی و ملی

۱۸-نوآفرینی در کسب و کارهای سنتی با استفاده از فنآری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی

۱۹-مباحث نوآفرینی و نوآوری از طریق شبکه سازی

۲۰-همکاری های شبکه ای در نوآوری،تحقیق و توسعه،توسعه فنآوری

۲۱-نوآفرینی بر مبنای فنآوری های همگرا

۲۲- نوآوری های اجتماعی

۲۳- راهبردهای نوآوری و کارآفرینی

۲۴- نوآفرینی در مدل های کسب و کار

۲۵- سایر موضوعات مرتبط با نوآفرینی در صنعت ، اقتصاد ،مدیریت و تجارت