فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی

فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی

Journal of Innovation Management and Organizational Behaviorپوستر فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی

نشریه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی، نشریه ای علمی است که در زمینه مطالعات مربوط به حوزه مدیریت نوآوری، رفتار سازمانی و علوم تربیتی با شماره مجوز ۸۸۸۷۱ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بهار ۱۴۰۰منتشر می شود. از جمله مهمترین اهداف این نشریه می توان به ترویج و توسعه فرهنگ مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی، کمک به ارتقاء سطح پژوهش و شتاب بخشی به جریان فکری و تولید و نشر علم در این زمینه و فراهم کردن بستری برای تبادل تجریبات و انتشار بروزترین دستاوردهای علمی حوزه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی در سطح بین المللی، اشاره نمود.

نشریه از کلیه مقالات که حاصل یک پژوهش علمی (به ویژه پژوهش های کیفی روش مند) در زمینه های مختلف مربوط به موضوع مدیریت نوآوری، کارآفرینی، رفتار سازمانی، روانشناسی صنعتی سازمانی، مشاوره شغلی، منابع انسانی و علوم تربیتی باشند استقبال می نماید؛ ارجاع به منابع بروز و مرور ادبیات نظام مند به گونه ای که طیف مناسبی از مباحث مربوط به موضوع مقاله پوشش داده شود از اهمیت بسزایی برای نشریه برخودار است. همچنین ارائه تحلیل های مناسب و دستیابی به نتایج نوین و نوآورانه موجب در اولویت قرار گرفتن مقاله ارسالی می گردد.