مجله پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی

مجله پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی

New researches in Islamic humanities studiesپوستر مجله پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان با همکاری گروه فلسفه و کلام اسلامی در مورخ ۱۴۰/۰۵/۳۱ مجوز انتشار خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پروانه ۹۲۰۲۰ برای مجله "پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی" کسب کرده است. رویکرد مجله تاکید بر مسائل و موضوعات مطرح در حوزه علوم انسانی خواهد بود. پژوهشگران محترم علاقمند به مطالعه در حوزه های علوم انسانی اسلامی همچون فلسفه، معارف، عربی، فارسی، تاریخ، جغرافیا، روانشناسی، کارآفرینی، گردشگری، علوم تربیتی و... می توانند مقالات برگرفته از مطالعات پژوهشی و مطالعاتی خود را به آدرس وبسایت مجله ارسال فرمایند. بدیهی است مقالات پژوهشگران محترم پس از طی فرآیند داوری و بر اساس اولویت وصول و پذیرش در شماره های در دست انتشار مجله چاپ خواهند شد.