دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی

دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی

Metaphysical Investigationsپوستر دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی

دوفصلنامه‌ی علمی پژوهش‌های مابعدالطبیعی از سال ۱۳۹۲ طبق مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام «اشارات» شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۸ به پژوهش‌های مابعدالطبیعی تغییر نام داد. این نشریه در محورهای مطالعاتی حوزه مابعدالطبیعه و الهیات منتشر می‌شود. این نشریه دارای رتبه علمی «ب» از کمیسیون نشریات وزارت علوم است و به‌صورت دوفصلنامه‌ی الکترونیکی (برخط) به زبان فارسی (چکیده و منابع مقالات انگلیسی) منتشر می‌شود.
مطابق تفاهم‌نامه‌ی موجود بین انجمن فلسفه دین ایران و دانشگاه خوارزمی، نشریه با انجمن مذکور همکاری می‌کند.

نشریه بر موضوعات مابعدالطبیعی متمرکز است و در حوزه‌ی موضوعی و شاخه‌های مابعدالطبیعه، وجودشناسی، الهیات، کلام، و فلسفه‌ی دین مقالات پژوهشی و ترویجی را می‌پذیرد.