فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر

فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر

Motahar Auditing Studies Quarterlyپوستر فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر

فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ برای مدت نامحدود در تهران(دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(ع) بر اساس مقررات اساسنامه و سایر مقررات دانشگاه جامه امام حسین(ع) منتشر می شود.

نشریه «فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر» با پروانه انتشار به شماره ثبت ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از بهار۱۴۰۲ توسط دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین لیه‌السلام منتشر می شود که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و انتشار نتایج مطالعات و پژوهش های علمی، فنی و تخصصی دانشمندان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه های مرتبط با حسابرسی است.

این نشریه از طریق سامانه اینترنتی خود و با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل مقاله می پذیرد:

۱) حوزه حسابرسی مالی

۲) حوزه حسابرسی عملیاتی

۳) حوزه حسابرسی کنترل داخلی

۴) حوزه بازرس قانونی

۵) مدیریت حسابرسی

۶) حسابرسی راهبردی

۷) آینده اندیشی حسابرسی