مجله بین المللی مسائل کاربردی و آموزشی در آموزش زبان انگلیسی

مجله بین المللی مسائل کاربردی و آموزشی در آموزش زبان انگلیسی

The International Journal of Practical and Pedagogical Issues in English Educationپوستر مجله بین المللی مسائل کاربردی و آموزشی در آموزش زبان انگلیسی

The International Journal of Practical and Pedagogical Issues in English Education (ISSN: ۲۹۸۰-۹۵۳۳) is an open-access, quarterly, double-blind, peer-review journal that provides a platform for researchers in the field. IJPIE recieved its license from the Iranian Ministry of Culture and Islamic Guidance on ۰۳/۱۲/۱۴۰۱ (۲۲ February, ۲۰۲۳) with the license Number ۹۳۶۵۸. The Publisher of this journal, Arad Institute of Higher Education, licenced by Iran's Ministry of Science, Reasearch and Technology was established in ۲۰۱۷ in Urmia, West Azarbayjan, Iran. Arad offers multiple specific and academic courses (LSP/LAP) in foreign languages including English, French, and German for all candidates who are willing to improve their skills in these languages. As Arad's publication, the International Journal of Practical and Pedagogical Issues in English Education publishes national and international authors’ quality articles on various issues in English teaching and learning as well as English literature as the research section of Arad Institute's English Department.