نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

Martial health of holy defense and resistanceپوستر نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور است که در قالب دوفصلنامه، به زبان فارسی (چکیده فارسی -انگلیسی) با اهداف گسترش خلاقیت و نوآوری، ترویج و تبادل ایده ها و تجارب، به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت های بهداشت و طب نظامی و آموزش و ارتقای سطح علمی و عملی رسته بهداشت و درمان در حوزه طب رزم و روزآمد نمودن دانش امدادی - بهداشتی - درمانی پزشکان و پیراپزشکان، محققین و دانشجویان سراسر ایران با انتشار تازه‌های پزشکی نظامی و بهداری رزم، آماده دریافت همه انواع مقالات علمی می باشد.

نشریه علمی-پژوهشی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (۴۰۲۶-eISSN: ۲۷۱۷) با رعایت کلیه اصول کمیته بین المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی آماده دریافت انواع مقالات علمی از محققین، اساتید، دانشجویان، فرهیختگان، متخصصان، پزشکان و علاقمندان از سراسر کشور می باشد.