فصلنامه پژوهش و توسعه مدیریت

فصلنامه پژوهش و توسعه مدیریت

Management Research and Development Journalپوستر فصلنامه پژوهش و توسعه مدیریت

فصلنامه پژوهش و توسعه مدیریت دارای مجوز به شماره ۹۴۲۲۵ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (فصلنامه علمی تخصصی) می‌باشد و نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت و پژوهش در حوزه‌های مختلف اعم از دولتی، بازرگانی، کارآفرینی، منابع‌انسانی و صنعتی در کشور است، این نشریه می‌کوشد تا نسبت به شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت و همچنین دستاوردهای نوین علمی و پژوهشی را به صورت فصلنامه منتشر نماید. این نشریه از تیرماه سال ۱۴۰۲ آغاز به کار نمود و بصورت فصلی منتشر می‌شود.