فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی

فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی

Rahpooye Memari-o Shahrsaziپوستر فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی

نشریه رهپویه معماری و شهرسازی، با هدف انتشار یافته‌های پژوهشی و تجربه‌های علمی در زمینه‌های معماری و شهرسازی منتشر می‌شود. برخی از اهداف ویژه این نشریه عبارتند از:

اطلاع‌رسانی و توسعه پژوهش در معماری و شهرسازی طبق اهداف سازمانی دانشگاه مبتنی بر اصول و ارزش‌های معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی و نگاه توسعه‌گرا به معماری و شهرسازی امروز ایران
تاثیرگذاری تحقیقات معماری و شهرسازی در امر توسعه آموزش معماری و شهرسازی؛
داشتن تنوع در تحقیقات وپژوهش معماری و شهرسازی؛
ایجاد بستر مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، استادان دانشگاهی و دانشجویان رشته‌های معماری و شهرسازی.
محورهای موضوعی نشریه
معماری (معماری داخلی، معماری منظر، معماری مرمت، معماری و انرژی، معماری ساختمان و ...)
شهرسازی (طراحی شهری، برنامه‌ریزی شهری، مدیریت شهری و...)


انواع مقالات:
مقالات علمی، تخصصی و پژوهشی