فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی

فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی

: Journal of Training and Improvement of Human Resourcesپوستر فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی

فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی به منظور ارائه جدیدترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه‌های مختلف آموزش و بهبود منابع انسانی و همچنین در راستای تبادل و نشر اندیشه‌های بدیع و نتایج پژوهش های علمی، از تمامی محققان، صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، کارشناسان، استادان و دانشجویان دعوت می‌نماید تا اخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را در قالب مقاله‌های علمی- پژوهشی برای چاپ و انتشار در فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی ارسال نمایند.

*طبق مجوز شماره ۶۱۱۹/۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نام فصلنامه از" آموزش و بهسازی منابع انسانی" به "آموزش و بهبود منابع انسانی" تغییر یافته است و این نشریه تحت حمایت انجمی علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران می باشد.

حوزه پذیرش مقالات: آموزش و مدیریت و توسعه منابع انسانی