مجله تحقیقات در علوم مهندسی سطح و نانو مواد

مجله تحقیقات در علوم مهندسی سطح و نانو مواد

Journal of Research in Surface Engineering and Nanomaterial Sciencesپوستر مجله تحقیقات در علوم مهندسی سطح و نانو مواد

فصلنامه "تحقیقات در علوم مهندسی سطح و نانو مواد" با هدف به اشتراک گذاشتن گوشه ای از پژوهش های انجام شده در زمینه مهندسی سطح و نانومواد با کسب مجوز انتشار از شانزدهمین جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم علوم، مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ مطابق با نامه شماره ۷۳/۴۹۷۸۷/ص به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز کار خود را آغاز نموده است و با امید به بالا بردن سطح علمی کشور در زمینه های مختلف تحقیقات و تکنولوژی مهندسی سطح، نانومواد، نانوساختار و نانوکامپوزیت، از تمام صاحب نظران و اساتید محترم که در این زمینه پژوهش هایی را انجام داده اند، دعوت می نماید که مقالات خود را از طریق وب سایت مجله (http://rsens.iauahvaz.ac.ir)، جهت بررسی و داوری ارسال نمایند.