مجله جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای

مجله جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای

Geography and Regional Future Studiesپوستر مجله جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای

فصلنامه «جغرافیا و آینده پژوهی منطقه‌ای» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آینده پژوهی» در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ به شماره ثبت ۹۲۴۷۷ از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.

اهداف فصلنامه پژوهشی جغرافیا و آینده پژوهی منطقه‌ای که توسط دانشگاه ارومیه چاپ و منتشر می‌شود عبارت است از:

این مجله دستیابی فوری به محتوای خود بصورت آزاد دارا می‌باشد به این امید که پژوهشی که به صورت عمومی در دسترس باشد، موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی شود. بدین منظور مجله جغرافیا و آینده پژوهی منطقه‌ای به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با منطقه، برنامه‌­ریزی منطقه‌ای و توسعه با رویکرد آینده پژوهانه مشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقالات می­‌باشد:

آمایش سیاسی فضا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
آینده پژوهی منطقه‌ای
اقتصاد و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
برنامه‌ریزی کاربری اراضی منطقه‌ای
برنامه‌ریزی منطقه‌ای استراتژیک
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
تجارب جهانی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
تحولات اجتماعی-فرهنگی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
تحولات بین‌المللی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
توان‌های محیطی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
توسعه پایدار و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
دیدگاه‌ها و تئوری‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای
سکونتگاه‌های روستایی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
سکونتگاه‌های شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
مخاطرات انسانی و طبیعی و آینده پژوهی منطقه‌ای